Hem » Den här sidan använder cookies

Den här sidan använder cookies

Webbplatsen använder cookies för att bättre motsvara dina förväntningar. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av det i inställningarna för din webbläsare. Det finns dock en risk att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer att fungera korrekt.

Läs mer här om du vill….
Från och med den 25 juli 2003 gäller lagen om Elektronisk kommunikation. I kapitel 6, 18 § behandlas integritetsskydd. Första stycket där säger följande: ”Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling”. Alltså skall varje besökare på en webbplats informeras om att webbplatsen använder cookies. Användaren ska också ges möjlighet att hindra cookies.

Vidare säger paragrafen följande: ”Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.”

PTS, Post- och Telestyrelsen har information om vad lagen innebär: www.pts.se

Om du inte accepterar användandning av cookies, kan du stänga av cookies i din webbläsares inställningar. Då finns risken att vissa funktioner inte fungerar som tänkt.

Annons